Instrukcija za plaćanje takse za ponovno otvaranje tehničkog pregleda


Kako smo dobili mnogo pitanja zbog većeg broja oduzimanja ovlašćenja tehničkim pregledima u poslednjem periodu, ovde ćemo objaviti instrukcije za uplatu administrativne takse pri podnošenju zahteva MUP-u za utvrđivanje uslova...

Iznos: 95490,00 din

U slučaju kašnjenja u plaćanju takse iznos za opomenu je dodatnih 260,00 din

Svrha plaćanja: Administrativna taksa - za podnošenje zahteva za utvrđivanje uslova

Primalac: Republički budžet

Račun za uplatu administrativne takse: 840-742221843-57

Poziv na broj: upisuje se šifra Opštine gde se nalazi objekat za vršenje tehničkog pregleda za koji se podnosi zahtevpovratak na prethodnu stranicu