Karakteristični odgovori na upite građana o ispitivanju već registrovanih PRIKLJUČNIH vozila


Agencija za bezbednost saobraćaja je na svom sajtu objavila uputstva za vlasnike registrovanih priključnih vozila (najčešće lakih prikolica do 750 kg NDM) kojima je pokušala da objasni način postupanja u različitim slučajevima koji se pojavljuju na tehničkim pregledima. Na sledećem linku možete preuzeti pdf fajl sa odgovorima i uputstvima koja treba rastumačiti. U slučaju pomenutih priključnih vozila koja su prvi put registrovana posle 12.2.2013 (sa novom saobraćajnom dozvolom i posebnom reg.tablicom) a radi se o serijskoj proizvodnji fabrika bivše SFRJ ta vozila se od strane tehničkih pregleda upućuju na ispitivanje nakon čega ako ispunjavaju propisane uslove dobijaju uverenje o ispitivanju i tada mogu izvršiti tehnički pregled i produženje registracije! 

Karakteristični odgovori na upite građana o ispitivanju već registrovanih PRIKLJUČNIH vozila

povratak na prethodnu stranicu