Novo obaveštenje za tehničke preglede


U cilju izbegavanja grešaka i postupanja suprotno propisima kada su u pitanju teretna vozila i priključna vozila koja pored ostalih podataka imaju upisan podatak o nosivosti obaveštavamo Vas da obratite pažnju na zbir mase vozila i njegove nosivosti koji mora biti jednak najvećoj dozvoljenoj masi kako je to definisano u ZBS. U slučajevima kada ovaj zbir ne odgovara podatku o NDM upisanom u saobraćajnu dozvolu ispravan postupak je primeniti član 251 ZBS i uputiti vozilo na ispitivanje u cilju utvrđivanja podataka o vozilu nakon čega će vlasnik dobiti uverenje o ispitivanju. Svaki drugi postupak tehničkog pregleda koji bi ispravljao ove podatke radi usklađivanja suprotan je važećim propisima! Veliki broj ovih slučajeva gde su utvrđena neslaganja podataka trenutno se obrađuje od strane inspekcijskih organa. Napomene radi, troškovi ispitivanja u cilju utvrđivanja podataka o vozilu su : 300,00 dinara R.A.T. za podnošenje zahteva za ispitivanje, 3000,00 troškovi izdavanja uverenja prema ABS, troškovi usluge ispitivanja prema cenovniku ovlašćene organizacije koja će sprovesti postupak ispitivanja.

Novo obaveštenje za tehničke preglede

povratak na prethodnu stranicu