Objavljeni novi Pravilnici


U Sl.Glasniku od 26.12.2016 objavljene su izmene Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putu (Pravilnik o podeli) i dopune Pravilnika o ispitivanju vozila. Pravilnik o podeli je pretrpeo detaljnije izmene u pogledu propisanih normativa za ocenu efikasnosti kočnog sistema vozila, dodati su novi pojmovi koji se upotrebljavaju u tekstu pravilnika, ispravljene su greške iz ranije verzije teksta pravilnika itd..Izvršeno je i usklađivanje pojedinih odredbi sa propisima koji važe u EU, svakako je potrebno detaljno pročitati i rastumačiti ove izmene radi pravilne primene odredbi Pravilnika u smislu ocene tehničke ispravnosti vozila.

Ceo tekst izmena Pravilnika o podeli možete preuzeti na sledećem linku: Pravilnik o podeli 1-2017

Tekst dopune Pravilnika o ispitivanju vozila možete preuzeti na sledećem linku: Pravilnik o ispitivanju vozila dopuna 1-2017

Na našem forumu registrovani korisnici mogu diskutovati o pojedinim odredbama pomenutih Pravilnika i problemima u praktičnoj primeni prilikom vršenja tehničkog pregleda i ocene tehničke ispravnosti.

Objavljeni novi Pravilnici

povratak na prethodnu stranicu