Spisak vozila koja ne moraju da poseduju tahograf u skladu sa propisima


S obzirom na činjenicu da nam je upućen veliki broj poziva i pitanja u vezi sa najnovijim izmenama i dopunama Pravilnika o podeli..., u vezi sa brisanjem stava 2 u članu 79 u kojem su bila nabrojana vozila koja ne moraju da poseduju tahograf, napravili smo mali podsetnik za kontrolore na tehničkom pregledu u formi izvoda iz Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima kojim je između ostalog regulisano i koja vozila ne moraju da imaju ugrađen tahograf.

spisak vozila

Spisak vozila koja ne moraju da poseduju tahograf u skladu sa propisima

povratak na prethodnu stranicu