Instrukcije za podnošenje zahteva za otvaranje tehničkog pregleda


Zbog većeg broja pitanja koja ste nam uputili elektronskom poštom ovde ćemo objaviti instrukcije za uplatu administrativne takse pri podnošenju zahteva MUP-u za utvrđivanje uslova pravnim licima ovlašćenim za vršenje tehničkog pregleda:

Iznos propisane takse: 99.760,00 din

U slučaju kašnjenja u plaćanju takse iznos za opomenu je dodatnih 260,00 din

Svrha plaćanja: Administrativna taksa - za podnošenje zahteva za utvrđivanje uslova za vršenje tehničkog pregleda

Primalac: Republički budžet

Račun za uplatu administrativne takse: 840-742221843-57

Poziv na broj: upisuje se šifra Opštine gde se nalazi objekat za vršenje tehničkog pregleda za koji se podnosi zahtev

Potrebna dokumentacija kao prilog pri utvrđivanju uslova:

1. Rešenje APR,

2. Diplome zaposlenih kontrolora, prijave zaposlenih na centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (M obrazac), Ugovori o radu za zaposlene na tp.

3. Izveštaji o overavanju merila na tehničkom pregledu od strane ovl.laboratorije

4. Uputstva za upotrebu propisane opreme na tehničkom pregledu, 

5. Dokaz o vlasništvu objekta (izvod iz lista nepokretnosti i kopija plana parcele), rešenje o kućnom broju za objekat TP.

6. Ako obavljate delatnost u iznajmljenom objektu, na parceli se nalazi vise objekata, obavezno pripremiti Kopiju plana parcele, izvode iz katastra nepokretnosti za broj kat.parcele na kome se nalazi objekat,  kucni broj za objekat u kome se vrsi teh.pregled. Ukoliko na parceli ima više vlasnika-korisnika potrebna je saglasnost svih, ako je objekat ili prilazni put koncipiran tako da prelazi preko drugih parcela, odnosno da prilikom ulaska-izlaska vozila koristite tuđi prostor (npr.u nekom dvorištu) potrebna je saglasnost od istih. Na ugovoru o zakupu moraju biti upisani podaci vlasnika objekta i zakupca sve overeno u skladu sa propisima i ne starije od 6 meseci.povratak na prethodnu stranicu