Održana obuka za pregled vozila sa pneumatskim kočnim instalacijama


Uvažavajući znanje i iskustvo koje primenjuju licencirani kontrolori na tehničkom pregledu Centra za vozila Hrvatske naša ekipa organizovala je jednodnevnu obuku za periodični pregled vozila opremljenih pneumatskim kočnim instalacijama. Kolege iz CVH su održale detaljnu praktičnu prezentaciju ove vrste preventivnog tehničkog pregleda koji je veoma značajan za bezbednost saobraćaja i kod njih se to obavezno radi prema važećim propisima. Suština je rano otkrivanje kvarova u funkcionisanju pneumatskih sistema za kočenje, korišćenjem metoda merenja pritisaka na kontrolnim priključcima za vazduh. Pregled obuhvata sve uređaje koji čine sistem za radno i parkirno kočenje, simulacije otkaza nekih elemenata, merenje kočnih sila pri određenim pritiscima u komandnom vodu i promeni opterećenja itd..Ovakav pregled traje oko 2 sata za tegljač sa poluprikolicom i naplaćuje se cca 260 EUR, a tek kada se utvrdi da su ispravna ta vozila mogu da učestvuju u saobraćaju..

 

Održana obuka za pregled vozila sa pneumatskim kočnim instalacijama

povratak na prethodnu stranicu