obaveštenje MUP-a o načinu vršenja i evidentiranja vanrednih tehničkih pregleda


MUP RS Uprava saobraćajne policije sačinila je obaveštenje upućeno tehničkim pregledima a koji objašnjava nedoumice koje su se pojavile u načinu vršenja vanrednih tehničkih pregleda i evidentiranju istih u propisanim evidencijama. Interesantan deo uputstva je onaj koji objašnjava da se i ponovni tehnički pregled koji se vrši nakon otklanjanja utvrđenih nedostataka na vanrednom tehničkom pregledu mora izvršiti u celosti i sačiniti novi zapisnik i uvesti u registar pregledanih vozila pod novim brojem. Naravno da se ovde postavlja pitanje plaćanja troškova usluge vršenja vanrednog tehničkog pregleda pa i vršenja tog ponovnog pregleda vozila u celosti. S obzirom na činjenicu da većina vlasnika vozila nikada ne plati ove usluge na licu mesta ili su veoma teško naplative, većina ovlašćenih pravnih lica koji vrše tehničke preglede izbegava da ih uopšte i vrši. Nadamo se da će se usvajanjem nekih novih propisa u ovoj oblasti biti ozbiljnijih i primenjivih rešenja koja će uticati na poboljšanje i svrsishodnost ove delatnosti od značaja za bezbednost saobraćaja.

Obaveštenje MUP-a možete preuzeti ovde povratak na prethodnu stranicu