V E S T I

Održana obuka za pregled vozila sa pneumatskim kočnim instalacijama

 

Uvažavajući znanje i iskustvo koje primenjuju licencirani kontrolori na tehničkom pregledu Centra za vozila Hrvatske naša ekipa organizovala je jednodnevnu obuku za periodični pregled vozila opremljenih pneumatskim kočnim instalacijama. Kolege iz CVH su održale detaljnu praktičnu prezentaciju ove vrste preventivnog tehničkog pregleda koji je veoma značajan za bezbednost saobraćaja i kod njih se to obavezno radi. Suština je rano otkrivanje kvarova u funkcionisanju pneumatskih sistema za kočenje, korišćenjem metoda merenja pritisaka na kontrolnim priključcima za vazduh.

 

Dopuna spiska vozila sa 4 mesta za sedenje

 

ATPVU toku je dostavljanje obaveštenja MUP-a sa sadržajem informacija upućenih privrednim društvima ovlašćenim za vršenje tehničkih pregleda s obzirom na informacije koje smo prikupili na terenu. Rezultat tih aktivnosti je dopuna spiska koji je prethodno prosleđen u obaveštenju MUP-a prema tehničkim pregledima.. Sadržaj pomenutog obaveštenja možete preuzeti ovde

 

18.03.2017 održano savetovanje tehničkih pregleda u Novom Sadu

 

U subotu 18.03.2017 u organizaciji Centra za tehničke preglede (CTPV) u zgradi DDOR osiguranja u Novom Sadu održano je savetovanje pod nazivom "Tehnički pregledi-društvena odgovornost i praksa". Savetovanje je imalo međunarodni karakter s obzirom da su prisustvovali i gosti iz CVH (Centar za vozila Hrvatske).

 

Instrukcije za podnošenje zahteva za otvaranje tehničkog pregleda

 

ATPVZbog većeg broja pitanja koja ste nam uputili elektronskom poštom ovde ćemo objaviti instrukcije za uplatu administrativne takse pri podnošenju zahteva MUP-u za utvrđivanje uslova pravnim licima ovlašćenim za vršenje tehničkog pregleda..Navešćemo i nekoliko stavki koje su potrebne kao prilog pri utvrđivanju uslova..

 

Spisak vozila koja ne moraju da poseduju tahograf u skladu sa propisima

 

S obzirom na činjenicu da nam je upućen veliki broj poziva i pitanja u vezi sa najnovijim izmenama i dopunama Pravilnika o podeli..., u vezi sa brisanjem stava 2 u članu 79 u kojem su bila nabrojana vozila koja ne moraju da poseduju tahograf, napravili smo mali podsetnik za kontrolore na tehničkom pregledu u formi izvoda iz Zakona o radnom vremenu posade vozila...

 

Objavljeni novi Pravilnici

 

U Sl.Glasniku od 26.12.2016 objavljene su izmene Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putu (Pravilnik o podeli) i dopune Pravilnika o ispitivanju vozila. Pravilnik o podeli je pretrpeo detaljnije izmene u pogledu propisanih normativa za ocenu efikasnosti kočnog sistema vozila, dodati su novi pojmovi koji se upotrebljavaju u tekstu pravilnika, ispravljene su greške iz ranije verzije teksta pravilnika itd..

 

Унапређење апликације за приступ постојећем скупу техничких информација о возилима из регистара АБС

 

ATPVКориснике постојећег скупа техничких информација о возилима из регистара Агенције за безбедност саобраћаја обавештавамо да је извршено унапређење апликације могућношћу претраге према типу, варијанти и верзији возила. Наведене измене апликације обезбеђују могућност да се према упиту за возила код којих је познат тип, варијанта и верзија, може добити одговор са релевантним техничким подацима за возила која су регистрована и пре 19.04.2014. године, односно и за возила за која није издато Уверење од Агенције...

 

Обавештење о условима за приступ постојећем скупу техничких информација о возилима из регистара Агенције

 

ATPVУ циљу олакшања отклањања постојећих нетачности или утврђивања непознатих недостајућих података у саобраћајној дозволи при контролисању техничке исправности возила, Агенција је створила услове за приступ постојећем скупу техничких информација о возилима у електронском облику из регистара Агенције. Наведеном скупу информација могу приступити овлашћена правна лица за контролисање техничке исправности возила...

 

Razvoj sistema licenciranja kadrova za kontrolore tehničkog pregleda

 

Po javnoj nabavci koju je raspisala ABS ugovor za javnu nabavku 81/16 "набавка развоја система лиценцирања кадрова за контролоре техничког прегледа у Републици Србији, упоредни приказ овог система у развијеним земљама ЕУ и земљама у окружењу и утврђивање образовне потребе лица која тренутно раде на техничким прегледима Припрема приручника и пратеће стручне литературе за обуку и стручни испит за контролоре на техничким прегледима у Републици Србији" ugovor je dodeljen Univerzitetu u Beogradu - Saobraćajni fakultet koji je podneo zajedničku ponudu sa Mašinskim fakultetom iz BG i AMSS-CMV DOO. .

 

nacrt izmena i dopuna ZBS

 

ATPVNeophodnost uređenja sistema tehničkog pregleda u Srbiji podrazumeva adekvatnu izmenu propisa koji regulišu tu oblast. Odredbe ZBS koji je objavljen u Sl.Glasniku RS br 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US i 55/14 a koje se odnose na tehnički pregled kao delatnost od opšteg interesa nisu primenjene do danas iako je prošlo više od 6 godina. Zakonodavac je pripremio nacrt izmena i dopuna ZBS koje bi mogle uskoro da se nađu u Skupštinskoj proceduri a predviđene su i značajne izmene u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja i kvaliteta rada pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje tehničkog pregleda.

 
1 2 345