V E S T I

Naša delegacija u poseti Centru za vozila Hrvatske (CVH) - Rovinj 2016

 

Na poziv naših kolega i saradnika iz CVH prisustvovali smo godišnjem instruktivnom seminaru za zaposlene na tehničkim pregledima koji se održavao u periodu od 12. do 26. oktobra 2016 u Rovinju. Ovom seminaru prisustvovalo je oko 1600 zaposlenih kontrolora, administratora, voditelja stanica za tehničke preglede. Pored organizovanja ispita za održavanje licenci zaposlenih predstavljena je i nova mobilna stanica za tehnički pregled koja se upotrebljava na određenim punktovima na putu radi kontrole tehničke ispravnosti vozila koja učestvuju u saobraćaju..

 

Vozila Lada Niva - određivanje broja mesta za sedenje preko VIN

 

U toku je dostavljanje obaveštenja MUP-a sa sadržajem informacija upućenih privrednim društvima ovlašćenim za vršenje tehničkih pregleda sa obzirom na veliki broj pitanja koji im je upućen na temu utvrđivanja broja mesta za sedenje kod vozila Lada Niva..

 

Obaveštenje MUP-a upućeno tehničkim pregledima avgust.2016

 

ATPVU toku je dostavljanje novog obaveštenja MUP-a o postupanju na tehničkom pregledu sa vozilima kod kojih se razlikuje broj mesta za sedenje upisan u saobraćajnu dozvolu u odnosu na podatak koji je upisan u Uverenju o ispitivanju Agencije za bezbednost saobraćaja.

 

Instrukcije za vršioce tehničkih pregleda

 

Uvidom u bazu podataka izdatih uverenja o ispitivanju (kontrolisanju) vozila koja se uvoze kao upotrebljavana Uprava saobraćajne policije MUP-a RS uočila je pojavu da pojedini tehnički pregledi ne uzimaju u obzir podatke koji su navedeni u uverenjima već izdaju registracione listove sa drugim podacima. Kao primer uzet je broj mesta za sedenje putnika uključujući i vozača.

 

Reflektujuće konturne oznake

 

Podsećamo sve tehničke preglede i vlasnike vozila da su od 15.maja 2016. počele da se primenjuju odredbe člana 66. "Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima" koje se odnose na obavezno obeležavanje vozila reflektujućim površinama za obeležavanje kontura. Konturne oznake "moraju biti ugrađene na vozila koja su šira od 2,1 m, duža od 6 m i to na vozila vrste O3 i O4 i na vozila vrste N2, najveće dozvoljene mase veće od 7,5 t, i vozila vrste N3 osim na šasiji teretnog vozila, nekompletnom vozilu i tegljaču."

 

Novi broj SAT PLUS objavio tekst u vezi sa ispravkama grešaka u saobraćajnim dozvolama

 

U reviji SAT PLUS od 24.3.2016 objavljen je tekst koji se odnosi na istraživanje porekla netačnih podataka u saobraćajnim dozvolama registrovanih vozila kao i na preispitivanje zakonskih definicija i odredbi naših propisa na osnovu kojih tehnički pregledi treba da rade..

 

22.03.2016 Održan naučno stručni skup o ispitivanju vozila

 

U utorak 22. marta 2016. godine, u okviru petog BG CAR SHOW, organizovan je Naučno-stručni skup o ispitivanju vozila u Republici Srbiji, u saradnji sa Beogradskim sajmom, a uz podršku Agencije za bezbednost saobraćaja i ovlašćenih pravnih lica za vršenje ispitivanje vozila...

 

Obavezno je ispitivanje naknadno zatamnjenih stakala na vozilima?

 

Radi dodatnog pojašnjenja zašto je potrebno da vozila koja imaju naknadno zatamnjena stakla treba da imaju uverenje o ispitivanju prepravke postavićemo tekst dopune Pravilnika o ispitivanju vozila koji je objavljen u Službenom Glasniku RS 82/2015. Veći broj kontrolora na tehničkom pregledu pogrešno primenjuje odredbe Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila..na način da posmatra samo stav 3 člana 72..

 

Nova izmena Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

 

ATPVU Službenom glasniku br.14 od 22.2.2016. godine objavljene su izmene Pravilnika o podeli a koje se odnose na izmene u Članu 72. po pitanju homologacije vetrobrana i stakala na motornim i priključnim vozilima. U zadnjem stavu izmenjen je datum na 20.decembar 1986.

 

Novi dopis MUP-a upućen tehničkim pregledima feb.2016

 

ATPVUpoznati ste sa aktuelnom problematikom u vezi pojave grešaka u saobraćajnim dozvolama kada su u pitanju teretna vozila i podaci o masi, nosivosti i najvećoj dozvoljenoj masi. U prethodnom periodu prilikom vršenja inspekcijskog nadzora napisano je mnogo prijava pravnim licima koja vrše tehničke preglede zbog ovakvih slučajeva koji nisu upućivani na ABS u skladu sa članom 251.ZBS. Prema tehničkim pregledima upućen je novi dopis MUP-a sa uputstvom o postupanju u određenim slučajevima kada se prilikom identifikacije vozila utvrdi odstupanje od podataka upisanih u saobraćajne dozvole.

 
12 3 45