V E S T I

Novo obaveštenje za tehničke preglede

 

U cilju izbegavanja grešaka i postupanja suprotno propisima kada su u pitanju teretna vozila i priključna vozila koja pored ostalih podataka imaju upisan podatak o nosivosti obaveštavamo Vas da obratite pažnju na zbir mase vozila i njegove nosivosti koji mora biti jednak najvećoj dozvoljenoj masi kako je to definisano u ZBS. U slučajevima kada ovaj zbir ne odgovara podatku o NDM upisanom u saobraćajnu dozvolu ispravan postupak je primeniti član 251 ZBS i uputiti vozilo na ispitivanje u cilju utvrđivanja podataka.

 

Obaveštenje! ..Provera vozila kojima se ne slažu podaci upisani u SD

 

ATPVObaveštavamo sve tehničke preglede da je u toku terenska provera dokumentacije o izvršenim tehničkim pregledima na teretnim vozilima kojima NDM nije jednaka zbiru mase i nosivosti prema podacima upisanim u saobraćajne dozvole. Policijske uprave su dobile spiskove vozila po kojima vrše provere na tehničkim pregledima..

 

Zakon o tahografima

 

ATPV Službenom glasniku br.96 od 26.11.2015 objavljen je Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 45. stav 2, čl. 243, 244. i 245, član 279. stav 1. tačka7) i član 301. stav 1. tačka 4) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz i o primeni sistema digitalnih tahografa(„Službeni glasnik RS”, broj 54/10). Ono što je zanimljivo za tehničke preglede su vozila nabrojana u Članu 1 u koja tahograf NE MORA BITI UGRAĐEN...

 

Nove izmene Pravilnika o tehničkim uslovima za vozila..

 

ATPVU Sl.Glasniku br.111/2015 koji je izašao 29.12.2015 objavljen je novi Pravilnik o izmenama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putu. Ove izmene se odnose na odlaganje primene člana 90 stav 5 (bezbednosna kabina ili ram za traktore), novi rok za primenu odredbi ovog člana je 01.januar 2017 godine.

 

identifikacija glavnih farova sa gasnim izvorima svetlosti

 

Sve veći problem kontrolora na tehničkom pregledu pored ostalog predstavlja i identifikacija naknadnih prepravki na vozilu ugradnjom XENON izvora svetlosti u glavne farove koji nisu homologovani prema ECE R 98. Izradom uputstva sa tumačenjem oznaka na fabrički homologovanim XENON farovima pomažemo kontrolorima da prepoznaju značenje pojedinih oznaka kao i njihov način postavljanja..

 

Karakteristični odgovori na upite građana o ispitivanju već registrovanih PRIKLJUČNIH vozila

 

Agencija za bezbednost saobraćaja je na svom sajtu objavila uputstva za vlasnike registrovanih priključnih vozila (najčešće lakih prikolica do 750 kg NDM) kojima je pokušala da objasni način postupanja u različitim slučajevima koji se pojavljuju na tehničkim pregledima...

 

U Sl.Glasniku od 18.septembra je objavljena nova dopuna Pravilnika o ispitivanju vozila

 

Ova dopuna se odnosi na Ispitivanje naknadno presvučenih stakala vozila unutrašnjom plastičnom folijom. Kompletan tekst u jpg.formatu možete preuzeti u odeljku "propisi". Suština ove dopune je da je konačno definisana mogućnost ispitivanja naknadno zatamnjenih stakala na vozilu kao i procedura ispitivanja koju će odobravati Agencija za bezbednost saobraćaja.

 

Informacije za postupak dobijanja ovlašćenja za izdavanje registracionih nalepnica

 

Korisnici nam često upućuju pitanja gde da se obrate MUP-u za detaljnije informacije u vezi dobijanja ovlašćenja za izdavanje registracionih nalepnica na tehničkom pregledu pa smo se potrudili da pribavimo kontakt telefon centrale koji glasi 011/3062502 ili 011/3062000, lokal koji tražite je 40558

 

Obaveštenje korisnicima usluga CTPV

 

U poslednjem periodu jedan od razloga za oduzimanje ovlašćenja privrednim društvima-linijama za vršenje tehničkog pregleda bio je pogrešan postupak sa vozilima "van gabarita" zbog različitih tumačenja propisa..

 

Instrukcija za plaćanje takse za ponovno otvaranje tehničkog pregleda

 

ATPVKako smo dobili mnogo pitanja zbog većeg broja oduzimanja ovlašćenja tehničkim pregledima u poslednjem periodu, ovde ćemo objaviti instrukcije za uplatu administrativne takse pri podnošenju zahteva MUP-u za utvrđivanje uslova...

 
123 4 5